ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ URSUS C-335 ΟΥΡΣΟΥΣ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ URSUS C-335 ΟΥΡΣΟΥΣ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ URSUS C-335 ΟΥΡΣΟΥΣ