ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ C-360 URSUS ΟΥΡΣΟΥΣ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ C-360 URSUS ΟΥΡΣΟΥΣ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ C-360 URSUS ΟΥΡΣΟΥΣ